Welkom

Sommige kinderen kunnen eigenlijk wel een steuntje in de rug gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om mee te komen in de klas. Het juiste steuntje in de rug kan er voor zorgen dat ze net wat meer motivatie krijgen en het leren hierdoor ook lekkerder gaat. Het leren wordt zo steeds leuker waardoor uw kind zelf meer grip krijgt op het eigen leerproces.

Soms is leren niet wat uw kind als lastig ervaart, maar zit uw kind even niet lekker in zijn of haar vel. Kindercoaching stelt uw kind in staat de eigen kwaliteiten te (her)ontdekken waarna samen wordt gezocht naar de nog te leren vaardigheden. Met deze vaardigheden leert uw kind om zelf zijn of haar “problemen” op te lossen. Uw kind komt daardoor sterker in zijn of haar schoenen te staan.

Misschien herkent u hiervan wel wat in uw kind. Wellicht twijfelt u er soms over of uw kind het wel gaat redden in het reguliere onderwijs. Kom dan eens praten, want ook jullie kunnen terecht bij "IK kan het zelf".

Onder specialistische begeleiding wordt uw kind op individuele basis geholpen. Bij “IK kan het zelf” kan uw kind geholpen worden met:

 • - Leren (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling e.d.)
 • - Huiswerkbegeleiding
 • - Kindercoaching (link) (kinderen (her)ontdekken hun eigen kwaliteiten)
 • - Beelddenken (aanleren van de “ik leer anders” techniek)

De hulp die geboden wordt is altijd laagdrempelig. Er wordt doelgericht en planmatig gewerkt vanuit een positieve insteek met uw kind als middelpunt.

Het klinkt vast allemaal heftig. En dat is het natuurlijk ook: het gaat tenslotte om uw kind. Maar u zult zien dat zodra de eerste vaardigheden onder de knie zijn en uw kind stap voor stap zijn eigen plan kan uitstippelen dat er een omslag plaatsvindt.


Bij “IK kan het zelf” wordt er gewerkt vanuit de vaardigheden die uw kind al heeft en samen wordt er gekeken naar wat er nog meer te leren valt. Officieel heet dit “oplossingsgericht werken en didactisch coachen”.


Maar het doet er niet toe hoe het wordt genoemd: het gaat erom dat uw kind met een goed gevoel aan zijn of haar eigen toekomst kan gaan bouwen. En dat op basis van de gegeven feedback waarmee het denken van uw kind wordt gestimuleerd. Want DÁÁR word je wijzer van!


Neem gerust vrijblijvend contact op met “IK kan het zelf”. Ook als u het nog niet zeker weet, als u met vragen rondloopt of als u in de toekomst vragen krijgt. “IK kan het zelf” is er om u en uw kind verder te helpen met zijn of haar toekomst. Uw kind verdient het!"IK kan het zelf!"
Aurora Overdijk – de Korte (M. SEN)

Aurora Overdijk - de Korte

“IK kan het zelf” is in 2014 opgezet door Aurora Overdijk – de Korte (1980).

Sinds 2000 ben ik werkzaam in het (speciaal) basisonderwijs, eerst als leerkracht, daarna als Specialist in gedrag (Daarvoor heb ik de opleiding Master of Special Educational Needs specialist in gedrag gedaan, afgekort tot M.SEN) en nu ook als beelddenktrainer en kindercoach.


Naast “IK kan het zelf” bestaan mijn werkzaamheden uit het helpen van leerlingen en leerkrachten op diverse scholen in Amsterdam West, dat gebeurt vanuit het expertise centrum SPO West waar ik onderdeel van uit maak. Buiten het werk om zijn mijn grootste bezigheden tijd doorbrengen met mijn gezin en voetballen (veld en zaal).


“IK kan het zelf” is opgezet vanuit mijn persoonlijke en professionele interesse voor leer- en gedragsproblematiek. De belangrijkste drijfveer van “IK kan het zelf” is om iets te kunnen betekenen voor die kinderen die het moeilijk hebben om mee te komen in het reguliere basisonderwijs.


Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis uit de onderwijspraktijk van het regulier- en het speciaal basisonderwijs. Daarnaast zijn mijn aanvullende studies erg waardevol geweest om mijzelf nog meer te bekwamen en mijn kennis ook te verbreden. De afgeronde relevante studies zijn:

 • - Voor leren en lesgeven, de Pabo.
 • - Voor gedrag, de opleiding tot Master of Special Educational Needs / specialist in gedrag.
 • - Voor de begeleiding van beelddenkers, de methode “ik leer anders” waarvoor ik gecertifieerd coach ben.
 • - Voor de kindercoaching, de Post HBO opleiding tot kindercoach in het onderwijs en de KIK opleiding zelfstandig gevestigd kindercoach.

Bij “IK kan het zelf” wordt u en uw kind de deskundige en individuele begeleiding geboden die uw kind specifiek nodig heeft. Hierbij staat uw kind centraal. Daarom wordt er gewerkt vanuit de vaardigheden die uw kind al heeft en gaan we samen kijken wat er nog meer te leren valt. Officieel heet dit “oplossingsgericht werken en didactisch coachen”. Hierbij gaat het erom dat uw kind met een goed gevoel aan zijn of haar eigen toekomst kan gaan bouwen. En dat op basis van de gegeven feedback, het denken van uw kind wordt gestimuleerd. Want DÁÁR word je wijzer van!


Neem gerust vrijblijvend contact op met “IK kan het zelf”. Ook als u het nog niet zeker weet, als u met vragen rondloopt of als u in de toekomst vragen krijgt. “IK kan het zelf” is er om u en uw kind verder te helpen met zijn of haar toekomst. Uw kind verdient het!


Diensten

Als er na een kort kennismakingsgesprek met de ouder(s) en het kind een positief gevoel is dan gaan wij samen aan de slag. Hiervoor wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek. In dit intakegesprek wordt gesproken met de ouder(s) en het kind samen, hier worden alle reeds bekende gegevens in kaart gebracht en wordt er bekeken welke doelen er gesteld kunnen worden. Tevens is er de mogelijkheid dat er contact gezocht wordt met de school. Indien gewenst kunnen er ook toetsen worden afgenomen om het niveau van het kind nog beter in kaart te brengen. Met het intakegesprek wordt er een zo goed mogelijk beeld verkregen van de mogelijkheden van het kind en worden ook de eventuele beperkingen zichtbaar waaraan we samen in het leerplan kunnen gaan werken. Op basis van de samen opgestelde doelen wordt er met uw kind op individuele basis gewerkt.


Tevens biedt “IK kan het zelf” de mogelijkheid aan scholen om gebruik te maken van haar expertise en diensten. Scholen kunnen hiervoor gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Hiervoor kan het contactformulier ingevuld worden.


 

Individuele begeleiding

(individuele begeleiding is voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 voor alle leervakken. Uw kind staat hierbij centraal, het is in een 1 op 1 setting waarbij didactisch coachen en oplossingsgericht werken wordt ingezet)

Huiswerkbegeleiding

(op individuele basis worden kinderen begeleid van groep 6 t/m de 2e van het VO met het plannen, maken en leren van hun huiswerk.)

Kindercoaching

Kindercoaching (link) is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Kinderen leren hier hun eigen kwaliteiten te (her)ontdekken en samen wordt er gezocht naar nog te leren vaardigheden om zelf problemen mee op te lossen.

“Ik leer anders” training

(de “Ik leer anders” methode is een methode voor kinderen die in beelden of foto’s denken, de beelddenkers. In 4 sessies van elk 70min wordt de techniek aangeleerd waarmee het kind en de ouders daarna zelf verder kunnen binnen het leren. Eventueel kan dit aangevuld worden met individuele begeleiding om nog door te oefenen met de aangeleerde techniek.)

Tarieven

Daar onze aanpak zeer specifiek is en voor elk kind uniek zal zijn rekent “IK kan het zelf” geen standaard kosten per uur. De kosten worden samen met u vast gesteld n.a.v. het intakegesprek. Om u enige richting te geven staan hieronder de vanaf prijzen:

  Kennismakingsgesprek (deze is kort, gratis en verplicht u tot niets)
  Intakegesprek (dit is 1 a 1½uur en wij rekenen hiervoor € 50,- BTW-vrij)
  Individuele begeleiding

(vanaf 37,50 per uur BTW-vrij)

  Kindercoaching (vanaf €57,50 per uur, BTW-vrij incl. materialen)
  Huiswerkbegeleiding (vanaf €37,50 per uur, BTW-vrij)
  “Ik leer anders” training (€279,- voor 4 sessies van 70min incl werkboek BTW-vrij)
  Objectieve bemiddeling (hiervoor hanteren wij hetzelfde uurtarief als van de dienst die u afneemt)

Diensten voor scholen (vanaf €70,- per uur, BTW-vrij, icl. inzet materiaal, administratie en reiskosten)

Reacties

Ik kan het zelf

 • Lupinesingel 31
 • 1171 ZW Badhoevedorp
 • 06-18249189

 • KVK:
  61028428
  BTW:
  ###
www.map-embed.com

Een bericht of een vraag?

Design & Hosting by Xiwel.nl