De kindercoach

Ieder kind verdient het om lekker in zijn of haar vel te zitten. Zich blij, trots en gelukkig te voelen. Te weten wat hij of zij kan, welke kwaliteiten hij of zij in zich heeft en te weten hoe je nieuwe uitdagingen aan kan gaan. Hier kan een kindercoach het kind en de ouder(s) bij ondersteunen.


Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De kindercoach biedt hulp aan kinderen, hun ouder(s) en/of verzorgers en indien gewenst de leerkracht die met een hulpvraag zitten. De hulpvraag kan te maken hebben met:

 • - Boosheid
 • - Onvrede
 • - Zelfvertrouwen
 • - Zelfstandigheid
 • - Sociale contacten/vaardigheden
 • - Concentratieproblemen
 • - Pesten of gepest worden
 • - (hoog) gevoeligheid
 • - (faal) angst
 • - Rouwverwerking
 • - Problemen binnen het gezin

Deze lijst is zeker niet volledig, maar geeft wel een beeld van zaken die bij een kind en/of de ouder(s) kunnen spelen waardoor het even niet zo lekker gaat op het gebied van leren, opvoeden, gedrag, concentratie en/of sociaal emotioneel.


Een kindercoach kan hierbij helpen. De kindercoach biedt geen kant en klare oplossing. De kindercoach kijkt naar wat het kind al kan (vaardigheden noemen we dat), welke kwaliteiten het kind al heeft, wat het kind anders wil, waarom en hoe dat er dan uit gaat zien. Dit heet oplossings- en toekomst gericht werken. We werken van probleem naar te leren vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om tot de oplossing (de gewenste situatie voor alle betrokkenen) te komen. De oplossing zit in het kind zelf.


De kindercoach ziet dat onder elk gedrag een kwaliteit zit en gaat hiermee samen met het kind aan het werk. Hiervoor worden verschillende gespreksvormen gebruikt, er worden creatieve werkvormen ingezet en er wordt gebruik gemaakt van verschillende spellen. Dit alles wordt bijgehouden in een portfolio om voor het kind zichtbaar te maken wat het kind goed kan en waar we naartoe werken.


We starten altijd met een intakegesprek waarbij de ouder(s) en het kind aangeven waar ze mee zitten of wat zij graag anders zouden willen en waarom. Daarna gaat de kindercoach met het kind aan de slag, een sessie is ongeveer 60 min. De sessies vinden meestal om de week plaats (zo’n 2x per maand) Meestal een keer of 10, precies is het niet te zeggen, het is net zo vaak als er voor jullie nodig is om weer zelf verder te kunnen. Dan hebben we nog een eindgesprek en kunnen jullie het verder samen doen.


Heb je interesse of heb je nog vragen dan beantwoord ik deze graag.

Design & Hosting by Xiwel.nl